چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

طنزپرداز

درگذشت طنزپرداز مشهور کشورمان

درگذشت طنزپرداز مشهور کشورمان محمدجواد رفیع از پیشکسوتان عرصه مطبوعات به دیار باقی شتافت. مجری و طنزپرداز مشهور مجری و طنزپرداز مشهور , مهندس محمد جواد رفیع،...