دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

طلبه

شغل طلبه ها چیست ؟

    براى کسانى که خارج از دنیاى طلبگى زندگى مى‏‌کنند، همیشه این سؤال وجود دارد که شغلِ طلبه‏‌ ها چیست؟ آنان براى گذران زندگى، چکار مى‏‌کنند؟ از چه طریقى...