سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

طعنه احمدی‌نژاد

طعنه احمدی‌نژاد به طراحان سوال

احمدی ​نژاد گفت: رئیس جمهور کف خیابان و نوکر ملت است و گردنش از مو باریکتر است. اگر قرار است کاری بشود، دوکلمه به دیگران بگویید! نگران نباشید برایتان کمپوت هم می...