شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

طریقه عادت کردن به نماز خواندن

انشا درباره نماز

نماز علاوه بر احکام فقهی و ظاهری، آداب و اسراری دارد که آشنایی با آنها انسان را بیشتر با حقیقت نماز پیوند می‌دهد و قلبش را بهتر به سوی نماز سوق می‌دهد... ...