یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

طرح ابتکاری اتوبوس سبز در اسپانیا+ تصاویر

طرح ابتکاری اتوبوس سبز در اسپانیا+ تصاویر

اساس ابداع این طرح که باغچه ای بر سقف اتوبوسها است برای تخفیف آثار سوء گازهای ناشی از سوخت های فسیلی پایه ریزی شده است فعلا این نوع اتوبوس برای جابجایی توریست ها در...