دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

طالع بینی 27/1/91

فال روز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۱

فروردین:اگرچه شما از موقعیتی که در آن قرار دارید خشنود و راضی نیستید،  با این وجود آماده اید که  برای لحظاتی دست از جنگ و ستیز بردارید و همه چیز را آسان بگیرید....