طالع بینی امروز یکشنبه ۲۶ اذر۹۱

فال روزانه یکشنبه 26 آذر 91

  فروردین: شاید شما نتوانید امروز رفتارهای ناگهانی خود را کنترل کنید، اما باید سرانجام روی این رفتارهای خود کار کنید به خاطر اینکه سیاره حاکم شما یعنی مریخ با...