شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

طالعبيني سال 1392

طالع بيني سال ۱۳۹۲، سال مار !

سال ۱۳۹۲ شمسی سال مار میباشد و سال تحویل امسال روز چهارشنبه ساعت ۱۴ و ۳۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه می باشد.   ساعت تحویل سال ۹۲ با توجه به اینکه امسال سال مار است...