ضریب هوشی

موزارت

باهوش ترین افراد جهان!

لیستی از باهوش ترین افراد جهان! موزارت:این نابغه کوچک در سن 6 سالگی شروع کرد به آهنگ سازی.و در 8 سالگی اولین سمفونی و در سن 12 سالگی اولین کار خود را ارائه داد.بد نیست...

چند نکته جالب درباره IQ

    شاید خیلی ها دوست داشته باشند میزان IQ با میزان موفقیت شان ارتباط مستقیم نداشته باشد اما متاسفانه یا خوشبختانه روانشناسان مصری بر این باورند که میزان IQ...