شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ضرر لبنیات پرچرب

مرگ زود رس با لبنیات پرچرب

لبنیات پرچرب دلیل مرگ زود رس

 خطرات لبنیات پرچرب   چند وقت پیش در خبرگزاری‌ها متنی نوشته شد حاکی ازاینکه در شیر و لبنیات پرچرب به عوض چربی شیر از روغن پالم (روغن نخل خرما) استفاده می‌شود،...