یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ضرر سونوگرافی

در دوران بارداری بدون دستور پزشک سونوگرافی نکنید

نباید بدون دستور پزشک سونوگرافی کنید

 سونوگرافی همانطوریکه میدانیم سونوگرافی شیوه ای برای مشخص کردن بسیاری از بیماری است . نسبت به سایر روشهای تشخیصی قیمت ارزانی دارد ولی در دوران بارداری برای چکاب...