ضرب و شتم روحانی

تکذیب ضرب و شتم روحانی آمر به معروف

به دنبال انتشار خبر ضرب و شتم یک روحانی در شیراز از سوی اراذل و اوباش که در سایت‌های مختلف خبری منتشر شد، نیروی انتظامی استان فارس وقوع این حادثه در شیراز را تکذیب...