یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ضد ایرانی در سوئد

نشست محرمانه ضد ایرانی در سوئد

برگزارکننده سوئدی یک نشست گروهک های اپوزیسیون تاکید کرد این نشست محرمانه بود. - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –...