یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ضد ايدز

از داروی ضد ایدز چه خبر؟

پنج سال پیش بود که کامران باقری لنکرانی ، وزیر وقت بهداشت و درمان ، “خبر خوش”ی داد که دنیا را متحیر ساخت: داروی ضد ایدز توسط متخصصان ایرانی کشف شد. — – — – — – — –...