پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

صورت عجیب

کودکی با نقص مادرزادی بسیار عجیب

کودکی با نقص مادرزادی بسیار عجیب پسر بچه عجیب به علت نقص مادرزادی به نظر می رسد دارای دو صورت است. نقص مادرزادی کودک نقص مادرزادی کودک , انتشار تصاویر کودکی که...