پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

صورت آرایش کرده

صورت آرایش کرده و نکره یک دختر

در این عکس تفاوت را احساس کنید صورت آرایش کرده و نکره یک دختر صورت آرایش کرده و نکره یک دختر همانطور که در عکس می بینید  چپ صورت این دختر آرایش شده  است  که تفاوت...