شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

صنعت نفت ملی

چگونگی ملی شده صنعت نفت توسط دکتر مصدق

  مروری گذرا بر تاریخچه ملی شدن صنعت نفتبرترین ها-تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ‎ 29اسفندماه سال ‎1329، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم...