یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

صندلی رضا زاده در شورای شهر تهران شکست

صندلی رضا زاده در شورای شهر تهران شکست

امروز اولین روز شورای شهر چهارم به انختاب رئیس شورای شهر، نایب رئیس ،اعضای هیات رئیسه و سخنگو گذشت. به نقل از خبرآنلاین، این جلسه با حاشیه های هم همراه...