چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

صعود از برج 2000 فوتی/تصاویر

صعود از برج ۲۰۰۰ فوتی/تصاویر

اگر به بلندی حساسیت دارید دیدن این عکس ها هم حتی به شما توصیه نمیشود چه برسد به بالا رفتن از برج!! ماخاروف و راسکالوف روس با بالا رفتن از بلندترین ساختمان چین و فیلم...