چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

صدور مجوز دولتی پارتی زنانه

صدور مجوز دولتی برای پارتی های زنانه ؟!

صدور مجوز دولتی برای پارتی های زنانه ؟! این روزها در شبکه های اجتماعی موضوعی دست به دست می چرخد که در آن برای نخستین بار ادعایی مطرح شده است که تاکنون بدون پاسخ مانده...