چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

صدمات ناشی از اسپری

زیان جبران ناپذیر اسپری های ضد عرق

صدمات ناشی از اسپری های ضد عرق

 اسپری ضد عرق   پژوهشگران بر این باورند که بو کردن مقادیر زیادی از مواد شیمیایی ناشی از اسپری های ضد عرق می تواند باعث مرگ انسان شود برخلاف هشدار برخی...