صدقه

تهرانیها ماهی چقدر صدقه می دهند؟

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران گفت: بیش از ۲۲ میلیارد ریال ماهانه توسط مردم استان تهران به صندوق‌های صدقات واریز می‌شود....     ...