شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

صدرنشین بهترین بازیکنان جهان

‌رونالدو بهترین بازیکن جهان شد

‌رونالدو بهترین بازیکن جهان شد این روزها در محیط های کاری ، تفریحی و همینطور در فضای مجازی بحث این است که بهترین بازیکن جهان در حال حاضر چه کسی است؟ به همین بهانه...