جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

صدای آمریکا

افشاگری های مجری سابق صدای آمریکا

جمشید چالنگی از مجریان با سابق شبکه صدای آمریکا که چندی است از این شبکه اخراج شده، با انتشار بیانیه ای به “دلایل اخراج خود از صدای آمریکا” پرداخته است....     ...