چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

صحیح نشستن

چطور بنشیینیم تا دچار کمردرد نشویم

صحیح بنشینیم تا دچار کمردرد نشویم

 دلایل کمردرد بسیاری از کمر دردها قابل معالجه هستند. بسیاری از کمر دردها به این بوجود می آید که ما نمیدانیم چگونه از کمر خود مواظبت کنیم. رمز پیشگیری در بسیاری از...