جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

صادقی

هفت نکته مهم از زندگی رضا صادقی

او در مصاحبه‌هایش گفته بود که می‌خواهد همدم لحظات تنهایی مردم باشد و باید بگوییم که در سال‌های فعالیتش، توانسته کسی که می‌خواسته، باشد. به همین بهانه، سری به...