چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

شیوه زندگی

تاثیرات شیوه زندگی بر روی پوست

پوست به عنوان محافظ بدن می باشد. کارهایی که هر روز انجام می دهید، آنچه که می خورید، جایی که می روید و احساسی که دارید، همه بر پوست اثر می گذارند....       ...