جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شیطان چيست؟

اولین راه نفوذ شیطان در انسان

شیطان از راه های مختلفی انسان‌ها را مورد تهاجم قرار می‌دهد. مهم‌ترین سلاح شیطان و اولین راه نفوذ او در انسان، غافل کردن است. یعنی شیطان در مرحله اول می‌کوشد تا...