سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شیطان‌

افراد وسواسی عبد شیطان‌اند!

فتنه های شیطان مشتمل بر سه قسم می باشد؛ دوستی با زنانی که سبب حرام می شوند؛ شمشیر شیطان هستند، شراب، دام شیطان و پول پرستی تیر شیطان می باشد....     ...