شیر کم‌چرب

شیر کم‌چرب کلسیم بیشتری دارد

به گفته محققین با نوشیدن یک لیوان شیر کم چربی و یا بدون چربی می‌توان به تقویت حافظه پرداخت. - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –...