جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

شیراز

تجاوز مرد شیرازی به چندین پسر

مدیر صفحه ای که در یکی شبکه اجتماعی با بارگذاری تصاویر مستهجن از نوجوانان، کاربران را به دام می انداخت و آنها را مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار می داد، دستگیر شد. به...