یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شکل و شمایل

شکل و شمایل نوزاد تازه متولد شده! + عکس

پوست نوزاد تازه متولد شده ممکن است دارای موهای نرم و کرک‌مانند باشد که لانوگو یا کرک جنینی هم نامیده می شود. این موها بیشتر روی پشت، شانه ها، پیشانی و شقیقه نوزاد...