سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شکایت شهبازی

شکایت کاپیتان شهبازی از دولت آمریکا +عکس

 کاپیتان هوشنگ شهبازی با حضور در شعبه 55 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رسما از دولت آمریکا شکایت کرد. این شکایت توسط اعظم مومنی شیویاری به نمایندگی از موسسه حقوقی عدل...