شکایت ایران از تولیدکنندگان آرگو

ایران از سازندگان آرگو شکایت میکند

  دبیر همایش "شعبده هالیوود" از شکایت علیه تمام کارگردانان و سرمایه‌گذاران هالیوود که در تولید فیلم‌های ضدایرانی نقش داشته‌اند از جمله عوامل "آرگو"، خبر داد....