جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شکایت از سایت آپارات

صداوسیما از سایت آپارات شکایت میکند!

صداوسیما از سایت آپارات شکایت میکند! در حالی که در سیاست‌های رسمی کشور، از لزوم حمایت از شبکه‌های اینترنتی داخلی سخن گفته می‌شود، برخی جریان‌های داخلی در صدد...