چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شوخی سرکاری

شوخی با نامحرم ازطریق اس ام اس

آیا شوخی با نامحرمی که قصد ازدواج با آن خانم را ندارم، اگر رکیک نباشد و از روی هوی و هوس هم نباشد، ازطریق پیام کوتاه موبایل، گناه است؟شوخی کردن به این نحو با هم...