پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

شهید مهدی باکری

ده خاطره کوتاه از شهید مهدی باکری

به گزارش فان مهر :والفجر یک بود. با گردانمان نصفه شبی توی راه بودیم . مرتب بی سیم می زدیم به ش و ازش می پرسیدیم « چی کار کنیم؟» وسط راه یک نفربر دیدیم. درش باز بود. نزدیک...