شهره نیک پور دختر شایسته 38 سال قبل در ایران (عکس)