شهرداری تهران

مجسمه «بز» میدان تجریش پیداشد

شهردار منطقه یک شهرداری تهران خبر دزدیده شدن مجسمه فلزی بز میدان تجریش را که امروز صبح برخی خبرگزاریها اعلام کرده بودند تکذیب کرد وگفت: این مجسمه برای تعمیرات به...