دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

شهادت دو هموطن ذر انفجار چابهار

شهادت دو هموطن در انفجار چابهار

شخص انتحاری که قصد نفوذ به داخل مسجد را داشته توسط پرسنل بسیجی حاضر شناسایی و وی که موفق به ورود به مسجد نمی‌شود با فاصله چند صد متری مبادرت به انفجار کمربند انتحاری...