یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

شناور عربستاني

توقیف شناور عربستانی در آب های ایران

توقیف شناور عربستانی در آب های ایران در عملیات مشترک دریایی یک فروند شناور عربستانی در آب های نیلگون خلیج فارس شناسایی، توقیف و ۴ نفر متجاوز مرزی دستگیر شدند. — —...