جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شناسایی 10میلیون پردرآمد

شناسایی ۱۰میلیون پردرآمد برای حذف یارانه

در ماه های اخیر دولت متوجه شد این تغییرات ارزش پول پیش از آن که مبتنی بر یک فرایند طبیعی اقتصادی باشد مبتنی بر اخلال در بازار است و دولت خود وارد صحنه شد و به کمک بانک...