سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

شلاق برای شیث و نصرتی؟!

شلاق برای شیث و نصرتی؟!

      شلاق برای شیث و نصرتی؟!   یک قاضی دادگاه کیفری استان تهران گفت: قاعدتاً باید علیه بازیکنان متخلف پرسپولیس کیفرخواست صادر شود و بر اساس قانون...