پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

شعر

جدیدترین شعرهای ناب عاشقانه و احساسی

جدیدترین شعرهای ناب عاشقانه و احساسی از پوستم صدای تو می تراود بر پاهای تو راه می روم با چشم تو شعر می نویسم من که ام به جز تو که در رگ و پوستم نهانی و نام مرا به...

شعر دلتنگی

دلتنگم ! دلتنگ روزهای مملو از صداقت ، روزهای سکوت ، روزهای آرامش دلتنگ سکوت های پر از فریاد دلتنگ سیر پرشتاب و بی اشتباه دلتنگ پای پر آبله و قلب خستگی ناپذیر دلتنگم...

ماجرای زن گرفتن کره خر

ماجرای زن گرفتن کره خر. کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی...