یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

شعر طنز ماجرای زن گرفتن کره خر

ماجرای زن گرفتن کره خر

ماجرای زن گرفتن کره خر. کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی...