یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شرکای جدیدش

صنعت خودرو و شرکای جدیدش

یک کارشناس صنعت خودرو گفت : با حضور شرکای جدید ، بازار خودرو به سمت تعادل بهتری پیش خواهد رفت. علی آرام در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به اینکه وزارت صنعت ،...