یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

شرایط معافیت سربازی نقص در دست و پا