سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شرایط سربازی

خبری خوب برای خدمت سربازی

رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: در حال حاضر بهترین خبر خوشی که می‌توانم به سربازان بدهم این است که شرایط و ضوابط قانون جدید، شرایط بهتری را برای سربازی آنان پیش‌بینی...