شدیدترین مصدومیت تاریخ فوتبال ایران برای ستاره استقلالی