دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شخصیت شناسی جالب ، فرزند چندم خانواده هستید؟

شخصیت شناسی : فرزند چندم هستید؟

شخصیت شناسی : فرزند چندم هستید؟ این ایده که موقعیت ما در خانواده می‌تواند بر رشد شخصیت ما اثرگذار باشد، اولین بار توسط آلفرد آدلر، روانشناس هم‌عصر زیگموند فروید،...